Czechoslovak RAF fighter pilots guncamera films

Filmy z fotokulometů československých stíhačů RAF

OPERACE RAMROD 250 - 27. září 1943

Následující filmy z fotokulometů pocházejí z akce Ramrod 250 jíž se účastnili piloti 312. a 313. peruti.
27. září 1943 zaměřilo velitelsví RAF svou pozornost na nepřátelské letecké základny v okupované Evropě. Československý letecký wing toho dne startoval ke dvěma operacím - dopolední a odpolední. Při prvním z operačních letů, doprovodu amerických bombardérů nad letiště Beauvais, se utkali tři příslušníci třista třináctky s Focke Wulfy a peruť si připsala další vítězství. Po skončení akce přistálo sedm letounů na základně Tangmere a čtyři na mateřské základně v Ibsley,hrabství Hampshire. Odpolední akci pak zachytil deník 313. perutě:


"Odpoledne opětně český wing startoval z Tangmere, aby doprovázel 72 Marauders při bombardování letiště Conches. Start v 16:45. Když byl wing 20 mílí západně od Rouen, 2 FW 190 viděni v 2000 ft. pod naší formací, letíce na západ. Jeden z nich byl napaden F/sgt Louckým (312. peruť). Výsledek nebylo vidět(film 1). Pak nad cíl, kde bylo vidět zásahy na dispersalech a rozjezdových plochách. Počasí nad cílem 2/10 v 8000ft. Po opuštění cíle 4 Me 109 a 1 FW 190 vzadu chtěli napadnouti doprovod bombardérů pod námi. Na FW 190 bylo zaútočeno ppor. Kučerou z 200 yardů a nepřátelské letadlo šlo po této dávce k zemi a jeho pravé křídlo, těsně u kabiny, bylo v ohni (film 2). Na další FW 190 bylo zaútočeno třemi piloty od 313. perutě ale tito nehlásí poškození nepřátelských letadel (npor. Hochmal, por. Masařík (film 3), rt. Hlučka (film 4). Na cestě zpět blízko francouzského pobřeží byl viděn jeden Spitfire, jak jde k zemi v plamenech. Protiletecká palba z Rouenu, průměrné síly, nepřesná."*

Složení perutě:


Dopolední mise 9:45/9:50 - cca 11:50
Doprovod 72 Marauderů nad letiště Beauvais.
Český Wing (310-312-313 Sq.) přesunut do Tangmere k poskytnutí ochrany 72 bombardérům Marauder při náletu na letiště v Beauvais.
3x FW-190 poškozeny SGT. Hlučkou, F/L Hochmalem a F/O Masaříkem.
1 Spitfire Mk.V se nevrátil z akce: pilot P/S Zrnik.
7 letounů přistálo v Tangmere. Zbytek v Ibsley.

F/L Rejthar
SGT Hlučka
F/L Hochmal
SGT Chandler

F/O Masařík
P/S Zrnik
F/Lt Kučera
F/O Foglar
SGT Jílek
F/L Costelo
F/S Jacobs

 

 

Odpolední mise 16:40/16:45 - cca 18:45
Doprovod 72 Marauderů nad letiště Conches.
Squadrona startovala z Tangmere jako ochrana pro 72 Marauderů při náletu na letiště Conches.
4 piloti se utkali v soubojích s nepřátelskými letadly.
F/Lt Kučera si nárokuje sestřel jednoho FW-190. Squadrona přistála v Ibsley.

F/L Hochmal
SGT Chandler
F/O Masařík
F/L Rejthar

F/L Rejthar
SGT Hlučka
F/Lt Kučera
F/O Foglar
SGT Jílek


F/L Costelo
F/S Jacobs
F/S Piney
F/O Fith

Zdroj: originální dokument Order of Battle 313. Squadrony RAF 24. - 27.9.1943

 

* Zdroj - publikace "Otmar Kučera, DFC - Od Sergeanta k Squadron Leaderovi."

Film 1 - Combat Film No 3115. Sergeant Loucky of 312 Squadron, 27/9/1943, 1725, flying Spitfire. Target: FW 190.

Záznam útoku F. Louckého na zmiňovaný FW 190.


Podrobnější rozbor filmu č. 3115 s jednotlivými snímky.

Film Courtesy of the Trustees of the Imperial War Museum.

Film 2 - Combat Film No 3116. Flight Lieutenant Kucera of 313 Squadron, 27/9/1943, 1830, flying Spitfire. Target: ground targets 313/6.

Záznam útoku O. Kučery na FW190. Je zde jeden drobný rozpor - udávaný čas 18:30 je o mnoho pozdější než u následujících filmů F. Masaříka a S. Hlučky (17:40) jež měli napadnout FW190 až po Kučerovi dle záznamu v deníku. Buď záznam v deníku není chronologicky správně, nebo není správně označen Kučerův film nebo se nejedná o záznam útoku na FW190 který měl být Kučerou sestřelen, ale o jiný záznam o němž se hlášení ani kronika nezmiňuje.

Dle mého názoru jde o chybu v popisku filmu neboť film byl očíslován i zařazen chronologicky na kotouči před záznamy Masaříka a Hlučky.

Podrobnější rozbor záznamu č. 3116 s jednotlivými snímky.

 

Film Courtesy of the Trustees of the Imperial War Museum.

Film 3 - Combat Film No 3118. Flying Officer Masirik of 313 Squadron, 27/9/1943, 1740, flying Spitfire. Target: FW 190.

Záznam útoku F. Masaříka.

Podrobnější rozbor záznamu č. 3118 s jednotlivými snímky.

 

Film Courtesy of the Trustees of the Imperial War Museum.
 

Film 4 - Combat Film No 3119. Sergeant Hlucka of 313 Squadron, 27/9/1943, 1740, flying Spitfire. Target: FW 190 313/9.

Záznam útoku S. Hlučky.

 

 

Podrobnější rozbor záznamu č. 3119 s jednotlivými snímky.

   
Filmy z fotokulometů československých stíhačů RAF

 

Tyto filmy jsou licencovány IWM pouze pro shlédnutí na těchto stránkách. Prosím nekopírujte je a neumisťujte na žádné jiné stránky, soukromé ani veřejné (např. Youtube a podobné). Porušení licence bude nahlášeno IWM.
These films are licensed by IWM for viewing on these web pages only. Please do not copy the films and do not show them on any other web pages, private or public (e.g. Youtube and others). Breaking of licence will be reported to IWM.

 

NAVRCHOLU.cz