Czechoslovak RAF fighter pilots guncamera films

Filmy z fotokulometů československých stíhačů RAF

Combat Film No K.2004. Sergeant Pernica of 310 Squadron, 19/8/1942 (time not given), flying Spitfire VC. Target: Do 217.
Combat Film No K.2036. Flight Sergeant Motycka of 312 Squadron, 19/8/1942 (time not given), flying Spitfire VB. Target: FW 190.
Combat Film No K.2045. Sergeant Liskutin of 312 Squadron, 19/8/1942 (time not given), flying Spitfire VB. Target: Do 217 (podrobnosti zde).
Combat Film No K.2545. Squadron Leader Dolezal of 310 Squadron, 28/8/1942 (time not given), flying Spitfire VC. Target: Me 109e.
Combat Film No K.1585. Flight Lieutenant Hartman of 310 Squadron, 23/7/1942 (time not given), flying Spitfire VB. Target: Laignon Aerodrome.


Film Courtesy of the Trustees of the Imperial War Museum.

Filmy z fotokulometů československých stíhačů RAF

 

Tyto filmy a snímky jsou licencovány IWM pouze pro shlédnutí na těchto stránkách. Prosím nekopírujte je a neumisťujte na žádné jiné stránky, soukromé ani veřejné (např. Youtube a podobné). Porušení licence bude nahlášeno IWM.
These films and pictures are licensed by IWM for viewing on these web pages only. Please do not copy the films and do not show them on any other web pages, private or public (e.g. Youtube and others). Breaking of licence will be reported to IWM.