Czechoslovak RAF fighter pilots guncamera films

Filmy z fotokulometů československých stíhačů RAF

Unikátní, dosud nezveřejněné filmy z fotokulometů českosloveských stíhačů RAF. Filmy zachycují akce a sestřely pilotů Otty Smika, Miroslava Liškutína, Stanislava Hlučky, Františka Louckého, Otmara Kučery a dalších ze zářiových akcí roku 1943. Sestřely a události o nichž jste doposud mohli jen číst uvidíte nyní na vlastní oči. Přesto, že kvalita filmů z fotokulometů RAF je většinou velmi špatná (filmy jsou často tak neostré, přeexponované nebo podexponované, až na některých nelze rozeznat téměř nic) myslím, že mají svou historickou a určitě i "vlasteneckou" hodnotu.

Jednotlivé filmy jsou doplněny podrobnostmi jež se mi podařilo dohledat o akcích z nichž pocházejí (další informace uvítám) a detailnějším rozborem soubojů s vybranými snímky z filmů s upraveným jasem a kontrastem, aby snímané cíle byly co nejzřetelnější.


DISKUZNÍ FÓRUM

Pro přehrávání filmů je třeba mít v prohližeči povoleny Java Scripty!

Jelikož pořízení kopií originálních filmů z britského muzea a práva k jejich prezentaci na těchto web stránkách stojí nemalé finanční prostředky, budu vděčen za jakýkoliv příspěvek na jejich provoz a získání dalších filmů. Děkuji předem.
Since acquiring of copies of original guncam films from Britisch musem and the rights to present them on this web page cost some money, I would be very grateful for any donation to help maintain this web page and acquire more films. Thank you very much in advance.
 

Novinky:

3.6.2010 - Doplněny bojové filmy K. Pernici, T. Motyčky, F. Doležela a J. Hartmana (zatím bez odrobností).
12.5.2010 - Doplněn film Miroslava Liškutína z 19.8.1942 - Sestřel Do-217
24.02.2010 - Seznam nových filmů jež budou brzy zařazeny na stránky: Nové filmy pro rok 2010.

21.11.2009 - Zprovozněno diskuzní fórum věnované filmům a soubojům našich stíhačů RAF: http://history.virtualfighters.cz/forum/index.php
8.9.2009 - Doplněny podrobnosti o akci 313. sq RAF z 27. září 1943 (originální Order of Battle 313. sq).
18.6.2009 - Přidány filmy Karla Kasala, Jana Šťastného a Františka Masaříka. Doplněny podrobnosti o akcích Kučery, Louckého, Hlučky a Masaříka. Doplněny podrobnosti o akci Ramrod 250 jíž se účastnili piloti 312. a 313. peruti.
16.6.2009 - Přidány filmy Stanislava Hlučky a Otmara Kučery.

Seznam filmů:

Otto Smik
Combat Film No 2953. Flying Officer Smik of 222 Squadron, 24/9/1943, 1130, flying Spitfire. Target: FW 190.
Combat Film No 3075. Flying Officer Smik of 222 Squadron, 27/9/1943, 1730, flying Spitfire. Target: Me 109.
Combat Film No 3079. Flying Officer Smik of 222 Squadron, 27/9/1943, 1050, flying Spitfire. Target: FW 190.

Miroslav Liškutín
Combat Film No K.2042. Sergeant Liskutin of 312 Squadron, 19/8/1942 (time not given), flying Spitfire VB. Target: Do 217.
Combat Film No 3011. Flight Sergeant Liskutin of 312 Squadron, 24/9/1943, 1330, flying Spitfire. Target: FW 190 312/1.

František Loucký
Combat Film No 3115. Sergeant Loucky of 312 Squadron, 27/9/1943, 1725, flying Spitfire. Target: FW 190.

Stanislav Hlučka
Combat Film No 3059. Sergeant Hlucka of 313 Squadron, 27/9/1943, 1038, flying Spitfire. Target: FW 190.
Combat Film No 3119. Sergeant Hlucka of 313 Squadron, 27/9/1943, 1740, flying Spitfire. Target: FW 190 313/9.

Otmar Kučera
Combat Film No 3116. Flight Lieutenant Kucera of 313 Squadron, 27/9/1943, 1830, flying Spitfire. Target: ground targets 313/6. (Ve skutečnosti jde o útok na FW190).

Karel Kasal
Combat Film No 3061. Flight Lieutenant Kasal of 312 Squadron, 27/9/1943, 1113, flying Spitfire. Target: ground targets N/C.

Jan Šťastný
Combat Film No 3062. Flying Officer Stastny of 312 Squadron, 27/9/1943, 1113, flying Spitfire. Target: ground targets N/C.

František Masařík
Combat Film No 3118. Flying Officer Masirik of 313 Squadron, 27/9/1943, 1740, flying Spitfire. Target: FW 190.


312. a 313. peruť RAF v operaci Ramrod 250 - 27. září 1943

Záznamy z akce

 

Několik slov o fotokulometech RAF.
RAF pro kontrolu střelby používala 16mm kamery typu G42, G42B, G45 s kazetou na cca 7,6 metru filmu. Kamery umožňovaly snímkovou frekvenci 16, 18 a 20 snímků za sekundu což odpovídalo palebné kadenci leteckých kulometů Lewis, Wickers a Browning. Na letounu Spitfire byla kamera umístěna v levém kořeni křídla a spouštěla se automaticky při zmáčknutí spouště zbraní nebo tlačítkem pro samostatný běh kamery. Krátká metráž filmu vesměs nedovolovala pilotům snímat celý útok, proto jsou záběry většinou rozkouskovány dle střílených dávek a samostatné snímání se používalo až při filmování trosek sestřeleného letounu jako důkazu vítězství, pokud to situace dovolovala.

Připomínky a komentáře: