Czechoslovak RAF fighter pilots guncamera films

Filmy z fotokulometů československých stíhačů RAF

OTTO SMIK

* 20. 1. 1922... † 28. 11. 1944

Životopis Otto Smika si můžete přečíst zde, zde nebo zde.

 

Combat Film No 2953. Flying Officer Smik of 222 Squadron, 24/9/1943, 1130, flying Spitfire IXB. Target: FW 190.


Záznam z fotokulometu Spifiru Mk. IXB Otto Smika během operace Ramrod 242 (eskortní mise), 24. 9. 1943. Operace Ramrod 242 měla za úkol doprovod 72 bombardérů Marauder při náletu na letiště Evreux ve Francii. Otto Smik zaútočil na FW190 a pravděpodobně jej zasáhl. V závěru filmu se zdá, že Smik sleduje nízko nad zemí pád nebo nouzové přistání FW190 jež už v záběrech zachycen není nebo není čitelný. Zřejmě i proto byl tento záznam vyhodnocen jen jako "pravděpodobný sestřel". Je možné, že Smikovou obětí se stal Lt. Otto Hummel od 5./JG26, letící na letounu Fw 190A-5 (W.Nr.530723, "černá 2" (zdroj)) Podle jiného zdroje však Otto Hummel zahynul až v roce 1944, jsa sestřelen P-38 (zdroj). Pokud Smik opravdu sestřelil Hummela, musel se tento zachránit na padáku nebo nouzově přistál (tomu by mohlo nasvědčovat i sledování cíle nízko nad zemí v závěru filmu).
Smikův stroj měl nést označení 222. pěrutě RAF- ZD-K, s.č. MH423 (zdroj), podle popisky filmu však šlo o Spitfire Mk.IXB což by mohl být stroj s označením ZD-B, s.č. MH434.

Podrobnější rozbor záznamu č. 2953 s jednotlivými snímky.

Film Courtesy of the Trustees of the Imperial War Museum.

Combat Film No 3079. Flying Officer Smik of 222 Squadron, 27/9/1943, 1050, flying Spitfire. Target: FW 190.

Nejůspěšněším dnem Smikovy kariéry bylo 27. září 1943 kdy během dvou bojových letů v rámci operace Ramrod 250 měl dosáhnout tří sestřelů - 2x FW190A a 1x Me109F. Dále si nárokoval 1 poškozený FW190A a jeden Me109. Ve skutečnosti pravděpodobně dosáhl dvou sestřelů - 1x FW190A a jeden Me109 jak ukáží následující záběry z fotokulometu. Operace Ramrod 250 měla za úkol doprovod amerických bombardérů B-26 Marauder jež zaútočily na letiště Beauvais-Tillé, základnu jednotky II./JG 26. Na první misi peruť startovala v 9.59. Nad cílem na svaz zaútočilo asi dvacet Focke-Wulfů, ke kterým se připojilo i několik Messerschmittů. Smik si v následující letecké bitvě vedl velmi dobře a po přistání hlásil dvě stodevadesátky jako sestřelené a jednu, společně s jedním Bf 109, jako poškozenou (zdroj - viz následující combat film No 3075). K tomuto letu Smik použil pravděpodobně letoun L.F.Mk.IXC ZD-K, s.č. MH423 (zdroj).
Na prvním filmu (Combat film 3079) je patrný útok na jeden, možná dva FW190 kdy následně z jednoho stroje vychází kouř a tento rezignovaně absorbuje palbu Smikova stroje. Následně je zachycen útok na zřejmě další FW190 (nekouří) jež se aktivně snaží uniknout v klesavé zatáčce. Je pravděpodobné, že na filmu jsou zachyceny útoky na nejméně dva (možná 3) FW190 z nichž jeden byl Smikovi přiznán jako jistý sestřel.

Podrobnější rozbor záznamu č. 3079 s jednotlivými snímky.

 

Film Courtesy of the Trustees of the Imperial War Museum.

Combat Film No 3075. Flying Officer Smik of 222 Squadron, 27/9/1943, 1730, flying Spitfire. Target: Me 109.

Ve 14.45 startovala peruť na druhou akci, která se od první lišila jen cílem - tentokrát letiště Conches. Během tohoto letu sestřelil Smik jeden Messerschmitt 109(zdroj). Svůj úspěch popisuje v originálním bojovém hlášení takto:
F/O O. Smik (Czech), Yellow 3, while porting saw a Me.190F firing at a Spitfire from 200 yards line astern and immediately tightened his turn to go to the Spitfire’s assistance. On being warned the Spitfire broke, and Yellow 3 got behind the e/a and from 180 yards opened fire from port quarter astern, closing to 120 yards dead astern, giving a burst of 10 seconds from cannon and machine gun. Hits were scored on engine and cockpit, there was an explosion on the starboard underside of the cockpit, the starboard undercarriage dropped, the engine stopped and finally after a port spin, pouring black smoke, the Me.109 crashed 20 miles south of Rouen. The pilot did not bale out. This report is confirmed by Red 1 (F/Lt. H..P. Lardner-Burke, D.F.C.) and Yellow 4 (S/Ldr. A.P. Ellis) and other pilots.
1 Me.109F destroyed
.
(zdroj).

F/O Smik letící jako Žlutá 3 spatřil Me.109F střílící na Spitfire letící asi 200 yardů před ním. Okamžitě utáhl zatáčku s úmyslem pomoci napadenému Spitfiru. Napadený Spitfire po varování uhnul a Smik se dostal za ocas Messerschmitu kde z levého bočního úhlu ze vzálenosti 180 yardů zahájil palbu. Přiblížil se až na 120 yardů a přímo zezadu vypálil 10 sekundovou dávku z kanónů a kulometů. Zásahy byly zpozorovány na motoru a kokpitu, exploze na pravém boku pod kokpitem, vysunula se pravá podvozková noha, motor se zastavil a po zvratu vpravo, vypouštějíc černý kouř Messerschmitt havaroval 20 mil jižně od Rouen. Pilot nevyskočil. Toto hlášení je potvrzeno Červenou 1 ((F/Lt. H..P. Lardner-Burke, D.F.C.), Žlutou 4 (S/Ldr. A.P. Ellis) a dalšími piloty.
1 Me.109F zničen.

Smikovou obětí mohl být zřejmě jeden z následujících Messerschmittů Bf 109G. Prvním byl Bf 109G-6 (W.Nr.20175) od 4./JG2 - pilot Fw. Manfred Burow. Druhým byl Bf 109G-6 (W.Nr.15934) od 5./JG2 - pilot Fw. Ernest Bosseckert (zdroj). Sám Smik označuje napadený Messerschmitt jako 109F, ale ze záběrů se to nedá určit. Jediným vodítkem je viditelně pevná, nezatažená ostruha, což prý používaly obě verze 109, F i G. V posledních záběrech filmu se mihne ještě jeden letoun - zřejmě FW190, který si Smik nárokoval jako poškozený.

Podrobnější rozbor záznamu č. 3075 s jednotlivými snímky.

 

Film Courtesy of the Trustees of the Imperial War Museum.
Filmy z fotokulometů československých stíhačů RAF

 

Tyto filmy jsou licencovány IWM pouze pro shlédnutí na těchto stránkách. Prosím nekopírujte je a neumisťujte na žádné jiné stránky, soukromé ani veřejné (např. Youtube a podobné). Porušení licence bude nahlášeno IWM.
These films are licensed by IWM for viewing on these web pages only. Please do not copy the films and do not show them on any other web pages, private or public (e.g. Youtube and others). Breaking of licence will be reported to IWM.

 

NAVRCHOLU.cz